Carbon ram

Idag är alla våra ramar tillverkade enligt E.P.S-tekniken i materialet T700 från Toray.

E.P.S Technology

Alla våra ramar tillverkas efter E.P.S (Expandable Polystyren System) för att öka styvheten och toleransen för de kritiska delarna på ramarna. E.P.S eliminerar brister som bildas i kritiska områden vid gjutningen av ramen.

EPS (Expandable Polystyrene System)

 När man använder en traditionella teknologi för framställning av carbonramar gör man oftast det i separata delar.
E.P.S- processens framställning sker istället i ett stycke, det gör dem generellt lättare och starkare,viktbesparingen på ramen, sadelstolpe och styren förbättrar dess kvalitet.

Tillverkningsprocessen ökar ramens styvhet och med det förbättras också säkerheten när den totala vikten av ramen minskar.
Den höga komprimering i tillverkningen gör ramen mer styv, vilket möjliggör att cyklisten får en större kontroll över cykeln, och minimerar negativ energi på grund av ramböjning sidledes.

E.P.S-processen optimerar ramens kvalitet genom att eliminera onödigt material vid komprimering av carbonfiberarken. Denna process eliminerar också små defekter som vanligt uppstår i traditionella produktionsmetoder. 

E.P.S-metoden innebär att man lindar de laminerade skikten av kolfiber runt en polystyrenform med perfekt släta ytor. Polystyrenformen placeras i en gjutform som sedan utsätts för värme och högt lufttryck under kontrollerad produktionsprocess. Den här processen optimerar tjockleken på kolfibermaterialet genom hela ramen.

Polystyrenformen avlägsnas sedan när produktionsprocessen är avslutad.