Aluminum ram

För närvarande kommer vi inte att projektera fram någon rammodell i aluminium.