Villkor och garantier

När du får din produkt: Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar att ytterförpackningen är intakt, att förpackningen inte har någon yttre skada. Att du också ser och känner på produkten så det inte finns några märken, skador eller andra synliga brister. Om du som köpare ser en skada eller defekter på ytterförpackningen och på produkten rekommenderar vi att du fotograferar skadorna och kontakta oss skriftligen via e-post.

Retur av varor: Köparen har 14 dagar full returrätt från det datum köparen mottagit varorna. Vid retur av varor bekostas av köparen. Varorna måste returneras i oförändrat skick. Du som köpare får inte använda/prova varor eller på annat sätt hantera det så slitage sker på produkten. Du kan titta, känna och undersöka produkten. Föreställ dig att hantera produkten noga och endast i den utsträckning som krävs för att bestämma produktens art, egenskaper och funktion. En riktlinje är att du hanterar produkten så som du skulle ha gjort i butik.

Om du hanterar produkten utöver vad som är tillåtet eller om någon del av föremålet saknas är du ansvarig för produktens reducerande värde, och vi förbehåller oss rätten att dra av för värdeminskning av återbetalningen.

Produkten som returneras måste vara komplett. Noterar att vissa produkter är känsliga och att i många fall måste originalförpackningar användas för att returnera produkten.
Spara alltid frakt/leveranssedeln tills returneringen är mottagen av oss.

Klagomål: Du bör omedelbart kontrollera om leveransen motsvarar vad du beställt. Du bör även kontrollera att produkten/produkterna inte har skadats under transporten eller att produkter är felaktiga eller saknade.
Endast originalfel omfattas av fordran, till exempel omfattar garantin inte skador som orsakas av normalt slitage. Klagomål måste göras inom rimlig tid efter det att felet har upptäckts – ca 2 månader.
Laitaure bike and sporta AB ger er två års garanti på all utrustning, samt 10 års garanti på alla cykelramar från Laitaure bike.

Rätten till fordran gäller endast för den ursprungliga ägaren och kan inte överföras.

Om produkten eller produkterna uppvisar defekter eller skador kan du, efter omständigheterna begära en korrigering av skadan och/eller returnera och/eller få prisavdrag och/eller häva köpet.

Laitaure bike and sports AB har rätt att korrigera defekterna eller skadorna i första hand genom reparation eller återleverans.
Vid fel eller skador kommer vi alltid att vara ansvariga för returen.

Vi rekommenderar att alla klagomål görs skriftligt till oss.

Produktgaranti: Laitaure bike and sporta AB ger er två års garanti på all utrustning, samt 10 års garanti på alla cykelramar från Laitaure bike.

Denna garanti gäller endast den ursprungliga ägaren och kan inte överföras.

Klagomål som görs enligt garantin måste göras via återförsäljaren där cykeln eller produkten köptes. Ett originalkvitto krävs.

Förutom vad som beskrivs ger Laitaure bike inga andra garantier och föreställningar av något slag.

Hur du tar hand om dina inköpta produkter från Laitaure bike är avgörande för produktens livstid. Cyklar kräver viss regelbundna serviceintervaller. För service av cyklar rekommenderar vi att service sker på en auktoriserad cykelverkstad.

Laitaure bike cykelgaranti gäller inte för produkter som är felaktigt installerade och/eller inte justerat enligt respektive tillverkares bruksanvisning.

Garantin täcker inte skador på produkten som orsakas av en krasch, yttre påverkan, missbruk av produkten. Garantin gäller heller inte vid bristande efterlevnad av tillverkarens specifikationer, användning eller andra omständigheter där produkten har utsatts för krafter eller belastningar bortom sin konstruktion och design.
Garantin gäller inte när produkten har ändrats, gäller inte när serienummer eller produktionskod har ändrats, skadats eller tagits bort.

Denna garanti täcker normalt inte slitage, slitage på delar som skadats på grund av normal användning.