Villkor och Garantier

När du får din produkt: Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar att ytterförpackningen är hel, att förpackningen inte har några yttre skador. Att du även ser och känner på produkten så att det inte finns några märken, skador eller andra synliga defekter. Om du som köpare ser en skada eller defekt på ytterförpackningen och på produkten rekommenderar vi att du fotograferar skadan och kontaktar oss skriftligen via e-post.

Retur av varor: Köparen har 14 dagars full returrätt från det datum då köparen mottagit varan. Vid retur av varor betalar köparen för den kostnaden. Varorna ska returneras i oförändrat skick. Du som köpare får inte använda/testa varor eller på annat sätt hantera den så att slitage uppstår på varan. Du kan titta, känna och undersöka produkten. Föreställ dig att hantera produkten varsamt och endast i den utsträckning som krävs för att fastställa produktens art, egenskap och funktion. En riktlinje är att du hanterar produkten som du skulle göra i en butik.

Om du hanterar produkten utöver vad som är tillåtet eller om någon del av varan saknas ansvarar du för produktens minskande värde och vi förbehåller oss rätten att göra avdrag för värdeminskning av återbetalningen.

Den returnerade produkten måste vara komplett. Observera att vissa produkter är känsliga och att i många fall måste originalförpackning användas för att returnera produkten.
Spara alltid frakten/följesedeln tills returen är mottagen av oss.

Klagomål: Du bör omedelbart kontrollera om leveransen stämmer överens med det du beställt. Du bör även kontrollera att produkten/produkterna inte har skadats under transporten eller att produkter är felaktiga eller saknas.
Endast originalfel täcks av reklamationen, till exempel täcker garantin inte skador orsakade av normalt slitage. Reklamation ska göras inom skälig tid efter att felet upptäckts – cirka 2 månader.
L – bike and sports AB ger två års garanti på all utrustning, samt åtta års garanti på alla cykelramar från Laitaure bike.

Rätten till fordran gäller endast den ursprungliga ägaren och kan inte överlåtas.

Om produkten eller produkterna uppvisar defekter eller skador kan du under omständigheterna begära rättelse av skadan och/eller returnera och/eller få prisavdrag och/eller häva köpet.

L – bike and sports AB har rätt att i första hand åtgärda defekterna eller skadorna genom reparation eller omleverans.
Vid fel eller skador står vi alltid för returen.

Vi rekommenderar att alla klagomål görs skriftligen till oss via e-mail

Produktgaranti: L – bike and sports AB ger dig två års garanti på all utrustning, samt åtta års garanti på alla cykelramar från Laitaure bike.

Denna garanti gäller endast den ursprungliga ägaren och kan inte överlåtas.

Reklamationer som görs under garantin måste göras via återförsäljaren där cykeln eller produkten köptes. Ett originalkvitto krävs.

Utöver vad som beskrivs ger L – Bike and Sports AB inga andra garantier och representationer av något slag.

Hur du tar hand om din köpta Laitaure-cykel och utrustning är avgörande för produktens livslängd. Cyklar kräver vissa regelbundna serviceintervaller. För service av cyklar rekommenderar vi att service görs hos en auktoriserad cykelverkstad.

Garantin gäller inte för produkter som är felaktigt installerade och/eller inte justerade enligt respektive tillverkares anvisningar.

Garantin täcker inte skador på produkten orsakade av en krasch, yttre påverkan, felaktig användning av produkten. Garantin gäller inte heller vid bristande efterlevnad av tillverkarens specifikationer, användning eller andra omständigheter där produkten har utsatts för krafter eller belastningar utöver dess konstruktion och design.
Garantin gäller inte när produkten har ändrats, gäller inte när serienummer eller produktionskod har ändrats, skadats eller tagits bort.

Denna garanti täcker normalt inte slitage på delar som skadats på grund av normal användning.

Stefan Lahti – founder and creator
2022-05-10